Kadir gecesinde çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Kadir Gecesi ibadetleri, edilecek dualar! Kadir gecesi suresi ile ilgili hadisler!

admin Nisan 27, 2022 21 okunma 0 yorum 2 dakikada okuyabilirsiniz
Kadir gecesinde çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Kadir Gecesi ibadetleri, edilecek dualar! Kadir gecesi suresi ile ilgili hadisler!

Kadir Gecesi, 27 Nisan 2022 günü algı ediliyor. Kadir Gecesi, İslam dininin inancına nazaran Kur’an’ın, Tanrı tarafınca Cebrail adlı melek vesilesiyle Peygamber Muhammed’e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur’an’da bu günün ”bin aydan daha hayırlı” olduğu belirtilmiştir. 

KADİR GECESİ NEDİR?

Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak kabul ediliyor. Bin aydan hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi’nde Kur’an, Tanrı tarafınca Cebrail vesilesiyle Hz. Muhammed’e vahyedilmeye başlanmıştır. 

KADİR GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER!

100 La ilaheillallah

100 Elhamdülillah

100 Allahü Ekber

100 Sübhanallah

100 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

100 “Elem neşrah kir sadrak…”

100 kere da Resûlullah (s.a.v.)

100 İstiğfar ” estağfirullah el azim ve etübü ileyk”

100 “İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr…”

100 Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.

100 Salavat(Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed.)

Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: “Her kim bu duayı üç kere okursan sanki Kadir Gecesini algı etmiş şeklinde sevaba nail olur.”)

Kadir Gecesi’nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

Kadir gecesi üç kere “La ilahe illallah” söyleyen Müslümanın, birincisinde tüm günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER

Kucak dolusu zikir çekilmeli.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’e salât ü selâmlar getirilmelidir

Bu kutsal gecede Kur’an okunabilir, bol miktarda nafile namaz kılınıp dualar yapılabilir. En önemlisi ise bu gecede bol miktarda istağfarda bulunulmalıdır. Bu geceyi ihya eden kişinin geçmiş günahlarının tamamı af olunur.

Günahlara samimi olarak kalben tövbe ve istiğfar edilmeli, algı edilen geceyi son fırsat bilerek pişmanlığımızı ve affımızı istemeli

Kalben huşu içinde tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, bu dünyaya niçin geldim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Tanrı’ın benden istekleri nedir” şeklinde mevzular başta olmak suretiyle hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli, kendimizle hesaplaşılmalı.

Müminlerle helalleşilmeli, onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

Küs ve dargın olanlar kesinlikle Kadir Gecesinin hürmetine barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler ne olursa olsun güldürülmeli.

KADİR SURESİ OKUNUŞU

-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.

2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.

3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.

4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

5. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

Rahmân ve Rahîm olan Tanrı’ın adıyla.

1. Doğrusu Biz, onu (Kurân’ı) Kadir gecesinde indirdik.

2. Kadr gecesinin ne işe yaradığını bilir misin sen?

3. Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.

4. O gece Rab’lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner.

5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Etiket:

admin

Editör henüz kendisi hakkında herhangi bir bilgi girmedi.

Toplam 2158 yazı paylaştı.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmiştir.*

Yorumlar (0)

Herhangi bir yorum yapılmamış.