Felak duası Ve Nas Suresinin Türkçe, Arapça Anlamı ve okunuşu: Felak Nas Duası Faziletleri Ve Faydaları neler? (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

admin Nisan 12, 2022 42 okunma 0 yorum 3 dakikada okuyabilirsiniz

Nas ve Felak Sureleri, insanoğlunun karşılaşacağı her tür kötülükten korunabilmesi için okunan surelerdir. Nas kelimesi “insanoğlu” anlamına gelirken, Felak kelime ise “sabah aydınlığı” anlamına gelir..

Nas Suresinin Türkçe Okunuşu

 1. Kul e’ûzü birabbinnâs
 2. Melikinnâs
 3. İlâhinnâs
 4. Min şerrilvesvâsilhannâs
 5. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
 6. Minelcinneti vennâs

Felak Suresinin Türkçe Okunuşu

 1. Kul e’ûzü birabbil felak
 2. Min şerri mâ halak
 3. Ve min şerri ğasikın izâ vekab
 4. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad
 5. Ve min şerri hâsidin izâ hased

Felak ve Nas Suresi Türkçe Anlamı 

 Nas ve Felak surelerinin mevzusu genel olarak başımıza gelecek tüm kötülüklere karşı Tanrı’a sığınmak ve O’nun yarattıklarının şerrinden bizi müdafaasını istemektir. Gerek fena kalpli cinlerden, gerek şeytandan gerekse haset eden insanoğlu için yalnız Tanrı’a sığınmamız gerektiği anlatılmaktadır. Bundan dolayı gökyüzünü ve yeryüzünü, ikisi arasındaki her şeyi Tanrı yaratmıştır. Tanrı birdir ve tektir. Tüm kötülüklerden bizi sakınan da Tanrı’tır. 

 Felak ve NasSuresi Anlamı ve Önemi Nedir? 

 Bu dünyada edindiğiniz nimetler için yalnız Tanrı’a hamd ve şükrederiz. Tanrı, yarattığı alemdeki her şeyi çevrelemiş, sarmış ve yönetim etmektedir. Sığınacak tek makam da O’nun makamıdır. Nas ve Felak sureleri de hem gelecek tüm kötülüklerden korunmak hem de bu kötülükler karşısında yalnız Tanrı’a sığınmak icap ettiğini vurgulamaktadır.

  Felak ve Nas Suresi Kaç Ayet ve Ne Vakit İndirildi? 

 Nas Suresi 6, Felak Suresi ise 5 ayetten oluşmaktadır. Surelerin her ikisi de Mekke döneminde indirilmiştir. Her iki sure de 30. cüzün içinde yer alır. Kur’an-ı Kerim’in son sayfasında bulunur. Felak Suresi iniş sırasına bakılırsa 20. sırada iken Nas Suresi ise 21. sırada yer verilmiştir. 

 Felak ve Nas Suresi Okumanın Yararları Nedir? 

 İki sure de bizlere kurnazca vesvese veren şeytanın, kötülüğe sürükleyen cinlerin ve insanların şerrinden korunabilmemiz için yalnız Tanrı’a sığınmamız icap ettiğini söyler. Bizi yaratan Tanrı, ek olarak bizi sürekli olarak gözlemekte ve korumaktadır. İnsan kendini yalnız, kimi vakit çaresiz hissettiğinde ya da vesveselere kapıldığında da bu sureleri Türkçe ya da Arapça okuyabilir.

  Felak ve Nas Suresi Abdestsiz Okunması mümkün mu? 

 Kur’an-ı Kerim abdest alınıp temizlenmeden okunmamalıdır. Kur’an-ı Kerim’e dokunarak okuyacaksanız ne olursa olsun temizlenmeniz kısaca abdest almanız gerekmektedir. Fakat Nas ve Felak sureleri kolay ezberlenebilen ve her an okuma ihtiyacı hissedebileceğiniz surelerdir. Bu yüzden kendinizi fena hissettiğiniz anlarda ya da genel olarak kötülüklerden korunmak için istediğiniz vakit Nas ve Felak Surelerini ezbere ya da bir yere yazarak abdest almadan okuyabilirsiniz.

  Felak ve Nas Suresi Hikmeti ve Sırları Nedir? 

 Nas ve Felak sureleri içinde yaşadığımız alemi ve bu alemin gizemini bizlere göstermektedir. İnsanın bilgisi yaşamış olduğu alemde metafiziksel alanda oldukça sınırlıdır. Fakat Nas ve Felak sureleri okunarak insanoğlu korku ve ürkü anlarında Tanrı’a sığınabilirler. Tanrı, insana şah damarından daha yakındır ve koruyup gözeten de yalnız O’dur.

  Felak ve Nas Suresi Ne Vakit ve Niçin Okunmalıdır? 

 İnsanı fenalık hayata geçirmeye iten şeytan ve bir başka alemde yaşadığını bildiğimiz cinler gözle görülmeyen varlıklar olarak kabul edilmektedir. Öteki taraftan cinlerin de insanların da içinde “fena” diye nitelendirdiğimiz kimseler vardır. Kötülerin şerrinden ve hasetinden korunmak isteyen ve bunlardan korkan kişiler Nas ve Felak surelerini istedikleri vakit yer fark etmeksizin okuyabilirler. 

 Nas ve Felak sureleri genel anlamda sesli bir halde okumalıdır. İnsan korku ve kaygı halinde iken okunduğu takdirde kendini oldukca daha rahat hissedecektir. Nas ve Felak sureleri tesirli sureler olarak bilinmektedir. Gece vakitlerinde çöplerin yanından geçerken ya da banyoda temizlenirken okunmalıdır. Bu sureler okunduğunda Tanrı, kişiyi görünen ve görünmeyen her tür çekince ve kötülükten korumaktadır. 

 Felak ve Nas Suresi Ne Konu alıyor? 

 Tanrı, karanlığı aydınlığa çeviren yegane yaratıcıdır. Gece ve gündüz yalnız onun emrindedir. Felak suresinde “Sabahların Rabbine sığınırım” ifadeleri ile açıkça belirtilmiştir. O’nun yarattığı her tür varlığın şerrinden, gece çöktüğünde gecenin şerrinden, büyü icra eden kimselerin yapmış olduğu büyülerden, kıskançlığa kapılan insanların şerrinden korunmak için Felak Suresi okunmaktadır.

 Nas Suresi ise ilk ayetinde; insanların ve tüm alemlerin Rabbi olan Tanrı’a sığınmamız gerektiği belirtilmiştir. Gizlice insanların kalplerine vesvese veren şeytan, kimi vakit bir cin, kimi vakit bir insan vesilesiyle bizlere fenalık edebilir. İşte bu türden kötülüklere karşı Tanrı’a sığınmamız gerektiği belirtilmiştir. Tanrı bizleri her tür kötülükten korur.

Etiket:

admin

Editör henüz kendisi hakkında herhangi bir bilgi girmedi.

Toplam 2159 yazı paylaştı.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmiştir.*

Yorumlar (0)

Herhangi bir yorum yapılmamış.